PILOTY/STOŽÁRY OSVĚTLENÍ


STOŽÁRY OSVĚTLENÍ, PILOTY & NOSNÍKY

Odstřeďovací zařízení

Zkušenosti inženýrů BFS načerpané v průběhu desetiletí a neustále dále rozvíjené technologie odstředěného betonu BFS CASAGRANDE. Nacházejí ideální uplatnění také u těchto produktů. Pomocí takového zařízení BFS lze vyrobit mimořádně kvalitní produkty s nejvyšší jakostí betonu.

Oblasti použití Stožáry pro:

 • elektrické přenosové sítě
 • osvětlení parků
 • dekorační sloupy pro pouliční osvětlení

Piloty pro:

 • pilotování základů
 • zpevnění břehů

Sloupy a nosníky pro

 • stavební díla
 • ozdobné nosníky s rotačně souměrnými průřezy

Tento speciálně vyvinutý postup umožňuje vyrábět piloty a stožáry podle místně platných předpisů z předepjatého betonu nebo železobetonu. Široká nabídka na zařízení BFS uspokojí všechny požadavky ohledně výrobních cyklů, od přípravy betonu až po odstřeďování, sušení, odbedňování, přípravu vyztužovacích košů, předpínání a zkoušení. Použití dvoukuželových bednění umožňuje podstatné zvýšení produktivity, neboť v odstředivém cyklu lze vyrobit dva produkty. Stupeň automatizace závisí na požadavku zákazníka na produktivitu a flexibilitu.

Hlavní vlastnosti

Výrobní nabídka:

 • vnější průměr od 300 do 800 mm.
 • délka každého dílce mezi 6 a 50 m
 • dvoukuželové bednění pro dva nebo více dílů v jedné formě
 • počítačem řízený proces odstřeďování
 • rychlý postup pro otvírání a zavírání
 • vybavení speciálně vyvinuté pro suchý beton: 
vodní součinitel 0,3
 • tvar kónicky se zužujících pilotů: průřez kruhovitý, kvadratický, šestihranný, osmihranný, žlábkovaný, rozšířený a jako ozdobný pilot, pokud všechny průřezy vykazují pravidelnou formu.

Vibrační zařízení

Stožáry, piloty a nosníky mohou být podle požadavku vyrobeny také vibrační technologií. Jako železobetonové nebo předpjaté, také v tomto případě dodává BFS vhodný a potřebám zákazníka přizpůsobený výrobní systém.